สาย 171 เคหะฯธนบุรี - หมู่บ้านนักกีฬา
402 ตำแหน่ง
18.
18 ก.พ. 62

ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ - งานโครงการก่อสร้าง

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

1. รับและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลสินค้า/บริการจากเอกสารใบขอซื้อ (PR)
2. แจกจ่ายเอกสารใบขอซื้อ (PR) ให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโสเพื่อจัดหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ทั้งรายเก่าและรายใหม่ เพื่อจัดทำรายงานเปรียบเทียบราคาสินค้า/บริการที่มีคุณภาพตรงตามเอกสารใบขอซื้อ (PR)
3. ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบขอซื้อ (PR), ใบสั่งซื้อ (PO), รายงานเปรียบเทียบราคาพร้อมใบเสนอราคาของสินค้า/บริการก่อนนำเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง
salary-icon
ตามคุณสมบัติและประสบการณ์
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com