สาย 171 เคหะฯธนบุรี - หมู่บ้านนักกีฬา
425 ตำแหน่ง
12.
23 ส.ค. 62

ช่างซ่อมเครื่องยนตร์ / ช่างเคาะพ่นสี ** ด่วนมาก **

รับสมัครด่วน !

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด

1.วิเคราะห์ปัญหาและซ่อมแซมเครื่องยนต์ได้และ รู้ระบบการทำงานของเครื่องยนต์ - ตรวจเช็ค คุณสมบัติ และทำงานอย่างเป็นระบบ
-ดูแลซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ อาทิ เปลี่ยนเครื่องถ่ายน้ำมัน ยาง แบตเตอรี่ ตรวจเช็คตามระยะการใช้งาน เช็คซ่อมบำรุงรักษาเครื่องล่างรถยนต์ เปลี่ยนโช็ค เบรค คลัตซ์ เป็นต้น
2.รับผิดชอบงานประกอบชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์, ดูแลและจัดเก็บอุปกรณ์ชิ้นส่วนตัวถัง - รับผิดชอบงานด้านพ่นสี - รับผิดชอบงานด้านขัดสี - รับผิดชอบงานด้านเตรียมผิว - รับผิดชอบงานด้านเคาะตัวถังรถยนต์ - จัดเก็บอุปกรณ์ ทำความสะอาดเครื่องมือช่าง
salary-icon
ตามตกลงและประสบการณ์
location-icon
กรุงเทพมหานคร
14.
23 ส.ค. 62

หัวหน้าฝ่ายบุคคล

รับสมัครด่วน !

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด

1. ดูแลและรับผิดชอบงาน ฝ่ายบุคคลและสรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมากเข้ามา ทำงานโดยวิธีประกาศโฆษณาตำแหน่งว่างรับสมัคร และทำการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก ผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติดีที่สุดเพื่อการจ้างงานโดยตรงหรือจัดส่งให้ เจ้าหน้าที่ ผู้อื่นต่อไป
2. พัฒนา ประเมินผล และปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้มี ประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ในเรื่องนโยบายและ เป้าหมายขององค์กร ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน
3. กำหนดค่าตอบแทนในการทำงานโดยตรงและจัดสรรผลประโยชน์โดยอ้อมให้กับบุคลากรอย่างได้มาตรฐาน
salary-icon
ตามตกลงและประสบการณ์
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com