สาย 205 เดอะมอล์ท่าพระ - คลองเตย
314 ตำแหน่ง
20.
26 มี.ค. 62

เจ้าหน้าที่วิจัยกลยุทธ์

รับสมัครด่วน !

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

ร่วมกันศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้และนำเสนอเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทางการตลาดและกลยุทธ์องค์กร จัดเตรียมข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับองค์กร แนวโน้มเศรษฐกิจ และทิศทางธุรกิจสิ่งทอ เพื่อนำเสนอผู้บริหาร รวมทั้งการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อกันและกัน เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและการพัฒนากิจการตามทิศทางกลยุทธ์องค์กรของบริษัทฯ และเครือข่ายงานของบริษัทฯ
โดยมีหลักการร่วมการทำงานในบริบทโลกใหม่ของการพัฒนาของแผนก STRATEGIC PLANNING คือ
1) เรียนรู้ร่วมกัน
salary-icon
ตามโครงสร้างบริษัท
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com