สาย 205 เดอะมอล์ท่าพระ - คลองเตย
317 ตำแหน่ง
14.
19 ม.ค. 62

ผู้จัดการงานขายอาหารสัตว์เลี้ยง (แมว)

รับสมัครด่วน !

บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด

• กำหนดและนำเสนอกลยุทธด้านการขายและกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่องทางต่างๆ ทั้ง Modern Trade และ Traditional Trade ให้สอดคล้องกับกลยุทธและแผนการตลาด ตลอดจนขับเคลื่อนและผลักดันให้บรรลุเป้าหมายการขายที่ตั้งไว้
• ประสานงานและทำงานร่วมกับฝ่ายการตลาด ฝ่ายผลิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายขององค์กร
• รวบรวม สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้มด้านการขายและการตลาด ตลอดจนนำเสนอกลยุทธและทางเลือกด้านการขายต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
salary-icon
ตามโครงสร้าง
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com