สาย 206 ศรีนครินทร์ - ม.เกษตร
966 ตำแหน่ง
1.
17 พ.ย. 61

รับสมัครพนักงานTrue Super Speed Fiberเขตสวนหลวง ศรีนครินทร์ สัมภาษณ์ 21 พ.ย.นี้

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / True Corporation Public Co., Ltd.

- วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าในพื้นที่ Street Cap/ตำบล ที่รับผิดชอบ พร้อมดำเนินการเยี่ยมเยียนลูกค้า (Household visit) เพื่อวางแผนงานในการเพิ่มยอดขาย และดูแลบริการลูกค้า โดยประสานร่วมกับทีม Network และทีม support ที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลเพื่อนคู่ค้าและ Area Owner Update Promotion ต่างๆ รวมถึงยอดขายของเพื่อนคู่ค้าและ Area Owner ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
- ดูแล Market Share Value ของพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบ ให้มีการเจริญเติบโตและดูแลยอดขาย
salary-icon
เริ่ม 13,000 - 30,000 บาท / เดือน + คอมมิชชั่น + ค่าเดินทาง
location-icon
กรุงเทพมหานคร
13.
17 พ.ย. 61

ผู้จัดการขาย (ทั่วประเทศ)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / True Corporation Public Co., Ltd.

• กำกับดูแลการการขายกิจกรรมการขายและการตลาด เพื่อให้ทีมงานขายและเพื่อนคู่ค้า สามารถสร้างยอดขายและขยายฐานลูกค้าได้ตามที่กำหนด รวมถึงติดตามดูแลการเบิกจ่าย การเงิน และบัญชีให้มีความถูกต้องตามนโยบายของบริษัท
o ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และเพื่อนคู่ค้าเป็นรายสัปดาห์ พร้อมทั้งสอนงานให้คำแนะนำปรึกษา และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับพนักงานและเพื่อนคู่ค้าในจังหวัดที่รับผิดชอบ
o ติดต่อลูกค้ารายสำคัญในพื้นที่เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
location-icon
กรุงเทพมหานคร
14.
17 พ.ย. 61

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (ฝั่งธน)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / True Corporation Public Co., Ltd.

1.ดำเนินการและจัดฝึกอมรบทักษะการขาย ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ โปรโมชั่น และขั้นตอนการขาย ให้กับพนักงานขายและเพื่อนคู่ค้า พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน ทีมงานขาย เพื่อนคู่ค้าในแต่ละช่องทางการขาย
2.ดำเนินการจัดการฝึกอบรม การให้ความรู้ การสื่อสารเรื่องความรู้ผลิตภัณฑ์ โปรโมชั่นต่าง ๆ และการทำกิจกรรมความสัมพันธ์ให้เป็นไปตามแผน ทั้งพนักงานและเพื่อนคู่ค้า
3.ดำเนินการจัดทำการประเมินผลทักษะความรู้ของพนักงานขายและเพื่อนคู่ค้าในพื้นที่ เพื่อนำเสนอแผนพัฒนาให้ทันกับความต้องการของธุรกิจ ในรูปแบบของรายงาน
salary-icon
ต่อรองได้
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com