สาย 51 สนามหลวง - ปากเกร็ด
88 ตำแหน่ง
18.
16 พ.ย. 61

Carriage Rate Section Manager(ผู้จัดการส่วนอัตราค่าขนส่ง)

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ

- ดูแลการว่าจ้างกำลังขนส่ง รวมถึงวิเคราะห์ค่าขนส่ง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ตรวจสอบกระดานราคาขนส่งในระบบ SAP ให้ครบถ้วนถูกต้อง และควบคุมการจัดทำหนังสืออนุมัติค่าขนส่ง
- บริหารจัดการ ดูแล และควบคุมอัตราค่าขนส่ง ให้สอดคล้องกับ ราคาในท้องตลาด สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ รวมทั้งหาแนวทางลดต้นทุนค่าขนส่ง
- บริหารผู้รับเหมาขนส่ง ประเมินผู้รับเหมาขนส่ง ให้มีการพัฒนาและปฏิบัติตามนโยบายที่บริษัทกำหนดอย่างเคร่งครัด
salary-icon
N/A
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com