สาย 528 ไทรน้อย - อนุสาวรีย์ชัยฯ
872 ตำแหน่ง
1.
25 พ.ค. 62

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมอาคาร

บริษัท สยามจตุจักร จำกัด (Union Mall)

1.กำกับดูแล และตรวจสอบงานด้านวิศวกรรมโยธา เกี่ยวกับการซ่อมและบำรุงรักษาโครงสร้าง สถาปัตย์และส่วนประกอบตกแต่งอาคาร ร้านค้า ในศูนย์การค้า ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
2.กำกับดูแล ตรวจสอบและการปรับปรุงงานระบบมาตรฐานของอาคาร เพื่อให้เป้นไปตามวัตถุประสงค์และถูกต้องตามมาตรฐานทางด้านงานวิศวกรรม
3.ควบคุมกำกับดูแล ตรวจสอบและเข้าร่วมการรับคืนพื้นที่และการส่งมอบพื้นที่เช่า เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบข้อกำหนดของอาคาร 4.ควบคุมกำกับดูแล ตรวจสอบงานระหว่างการปรับปรุงงานตกแต่งพื้นที่ และงานระบบของผู้เช่า เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานทางด้านวิศวกรรมและตามระเบียบข้อกำหนดของอาคาร
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com