สาย 553 สุวรรณภูมิ - สมุทรปราการ
111 ตำแหน่ง
10.
16 ก.ย. 62

Operation & QC Specialist / เจ้าหน้าที่พิเศษ-การจัดการระบบปฏิบัติการคุณภาพ

รับสมัครด่วน !

บริษัท เดอะวอฟเฟิล ซัพพลาย จำกัด

• ดูแลและรับผิดชอบมาตราฐานคุณภาพและบริการเป็นหลัก รวมถึงรักษาระดับมาตราฐานในกลุ่มลูกค้าและร้านค้าของบริษัทให้มีระบบมาตราฐานในการปฏิบัติงานของร้านค้าสมาชิกและของบริษัทให้มีระบบเดียวกันทั้งหมด
• ปรับปรุงมาตราฐานในการปฏิบัติงานให้ง่ายต่อการจัดการ และสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายแฝงที่เกิดขึ้นในการบริหารหน้าร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• สามารถวางแผนงานการจัดการหน้าร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมดูแลการจัดการระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างะบบจัดการคุณภาพการทำงานหน้าร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
salary-icon
ตามตกลง
location-icon
สมุทรปราการ
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com