สาย 553 สุวรรณภูมิ - สมุทรปราการ
123 ตำแหน่ง
16.
16 พ.ย. 61

เจ้าหน้าที่ควบคุมสต๊อกสินค้า

TRW Asiatic Co.,Ltd.

- ทำการตรวจสอบ และ ควบคุมกระบวนการทำงานที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสินค้าที่เข้าสู่ระบบ ให้ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ ตรงกับ Invoice หรือ เอกสารหลักฐานที่ได้รับ
- ทำการตรวจสอบพื้นที่ที่ใช้ในการจัดเก็บสินค้า และ บริหารจัดการเรื่อง การยุบสินค้า ให้มีพื้นที่เพียงพอต่อการ จัดเก็บสินค้าที่เข้ามาใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า ณ เวลาใด ๆ มีพื้นที่เพียงพอต่อการจัดเก็บ
- ทำการตรวจสอบความผิดปกติของสินค้า เช่น ขาด เกิน สลับเบอร์ รวมถึง สินค้าชำรุด ที่ได้รับรายงานจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องภายในคลัง โดยสรุปเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อขอพิจารณาอนุมัติปรับสต๊อค กรณีที่พบความผิดปกติ
location-icon
สมุทรปราการ
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com