สาย 555 สุวรรณภูมิ - รังสิต (ทางด่วน)
592 ตำแหน่ง
19.
21 พ.ค. 62

Party Coordinator Asst.Manager - HORECA

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

→ วางแผนกลยุทธ์ในการบริหารงานบริการจัดเลี้ยง Functions & Party ในกลุ่มลูกค้าช่องทางสำนักงาน, บ้าน และช่องทางอื่นๆ ระดับพรีเมี่ยมให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท
→ วางแผนประสานงาน และกำกับดูแลงานอีเว้นต์ Party Function และการวางแผนงบประมาณด้านอุปกรณ์และบุคลากรภาคสนาม เพื่อส่งมอบการบริการต่อลูกค้าได้ตามเวลานัดหมายให้เกิดประสิทธิภาพภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม
→ กำกับดูแลงาน Party Coordinator ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเชิงกลยุทธ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
location-icon
กรุงเทพมหานคร
20.
21 พ.ค. 62

ผู้ช่วยผู้จัดการขาย Home Office Delivery - HORECA (กรุงเทพฯ)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

- กำกับดูแลการดำเนินการด้านกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่องทาง HOD ตามแผนกลยุทธ์และแผนงานที่เทรดมาร์เก็ตติ้งวางไว้ รวมทั้งควบคุมงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- กำหนดกลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้าในกลุ่ม HOD เพื่อผลักดันสินค้าให้มีจำหน่าย ประกอบด้วยโรงแรมระดับ 4 ดาวขึ้นไป และร้านค้าระดับพรีเมี่ยม
- รับผิดชอบแผนงานสื่อสารแผนงานส่งเสริมการขายของช่องทาง HOD ให้กับทีมงาน เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยต้องสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ตราสินค้า และถ่ายทอดไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างเข้าใจ
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com