สาย 58 มีนบุรี - ประตูน้ำ
516 ตำแหน่ง
16.
19 ม.ค. 62

ช่างเทคนิค (สังกัดบริษัท ไอโฟคัซ จำกัด)

รับสมัครด่วน !

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านงานช่างไฟฟ้า และงานช่างโดยทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการสร้าง ประกอบ ติดตั้ง ปรับแต่ง ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไขซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และรวมถึงดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ หรืออุปกรณ์สำนักงานให้พร้อมใช้อยู่เสมอ และการให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหา ให้กับพนักงานหรือผู้รับบริการ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

**หมายเหตุ: พนักงานตำแหน่งดังกล่าวปฎิบัติงาน 6วัน/สัปดาห์
salary-icon
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com