สาย 68 บางลำพู - สมุทรสาคร
109 ตำแหน่ง
15.
19 ก.ค. 62

ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท บริลเลี่ยนเทค อิมเมจิ้ง รีซอร์ส จำกัด

1.บริหารจัดการงานขายและทีมงานขายรวมทั้งวางแผนให้สอดคล้องกับแผนการตลาด แผนโครงการและแผนทางธุรกิจ ตลอดจนร่วมในการควบคุมติดตามดูแลเพื่อให้เกิดยอดขายและควบคุมการใช้จ่ายในสำนักงานให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามนโยบายด้านผล ประกอบการ และเป็นผู้นำในการพัฒนาองค์กร
2.วางแผน วิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์การตลาดและการขาย
3.วางนโยบายการตลาด การขาย วางเป้าหมาย และบริหารควบคุมให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
salary-icon
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
location-icon
กรุงเทพมหานคร
18.
19 ก.ค. 62

Product Management / เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์

บริษัท บริลเลี่ยนเทค อิมเมจิ้ง รีซอร์ส จำกัด

ร่วมวางแผนการตลาด วางแผนช่องทางการขายและกระจายสินค้าและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงผู้บริโภค ตลอดจนคิดค้นแนวทางการส่งเสริม
การขายใหม่ๆ วิเคราะห์วิจัยความต้องการของตลาด เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภค เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดและเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท
1.คัดเลือก พัฒนาสินค้า (จากต่างประเทศ) ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ตรงตามสถานการณ์
salary-icon
ตามตกลง
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com