สาย 90 ท่าน้ำปทุมธานี - หมอชิต
217 ตำแหน่ง
13.
20 ม.ค. 62

Marketing Event Officer (Corporate Banking Event)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

• จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้แก่กลุ่มลูกค้า Corporate, กลุ่มลูกค้า Wealth, หน่วยงานกลาง และจัดกิจกรรมให้ผู้บริหารระดับสูงของทางธนาคาร
• รับข้อมูลจากทางหน่วยงานที่ต้องการจัดงาน เพื่อเข้าใจความต้องการ และจุดประสงค์ในการจัดงานแต่ละครั้ง และวางแผนรูปแบบของงาน รวมถึงงบประมาณตามที่ตั้งไว้
• จัดหา กำกับและดูแล Organizer หรือ Vendor ให้เหมาะสมกับงาน และจัดทำสัญญาว่าจ้างให้เป็นไปตามกฎระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคาร พร้อมให้ข้อแนะนำ แก่หน่วยงานที่ควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามได้วางแผนไว้
location-icon
กรุงเทพมหานคร
17.
20 ม.ค. 62

ผู้จัดการบริหารข้อมูลเครดิต และบริหารงานคุณภาพ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

บริหารจัดการ และวางแผนการปฏิบัติงานด้านข้อมูลเครดิต ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของสายงาน และหลักเกณฑ์ของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) การบริหารข้อมูลลูกค้า (CI) รวมถึงค่าใช้จ่ายของสายงานให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด
• บริหารจัดการทีมงานที่รับผิดชอบที่เกี่ยวกับการจัดส่งข้อมูล และเรื่องร้องเรียนเรื่องข้อมูลเครดิต การจัดส่งหนังสือให้ความยินยอม และการตรวจสอบข้อมูลเครดิต
• กำกับดูแลการปฏิบัติงานของทีมงานให้เป็นไปตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB)
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com