สาย 92 คลองตัน - รพ.รามาธิบดี
839 ตำแหน่ง
6.
14 พ.ย. 61

Junior Research Executive / Research Executive

Brainjuice Co., Ltd.

-คุณพร้อมทีจะเรียนรู้การเป็นนักวิเคราะห์ นักวิจัยตลาด เป็นคู่คิดให้กับบริษัทที่ทำการตลาดหรือไม่. บริษัทหรือองค์กรต่างๆมีสินค้า และบริการชั้นนำ และด้วยความเป็น Dynamic Marketing เขาจะออกสินค้าใหม่, ปรับปรุงสินค้า, ปรับกลยุทธ์การตลาด, วาง positioning ใหม่, ทดสอบแนวความคิด, ทดสอบผลิตภัณฑ์, ศึกษาเชิงลึก และอื่นๆ อีกมาก
- เราช่วยทดสอบผลิตภัณฑ์ ทดสอบแนวคิด ศึกษาตลาด เก็บข้อมูลเพื่อให้ตอบโจทย์ได้ดีที่สุด เป็นคู่คิด เป็นมันสมองให้ลูกค้า และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอแนวทางให้กับลูกค้า ทำงานเป็นทีม
-ถ้าคุณพร้อมที่จะเรียนรู้ เราพร้อมที่จะปั้นให้คุณเป็นนักวิจัยได้
location-icon
กรุงเทพมหานคร
16.
14 พ.ย. 61

ผู้จัดการส่วนผักและผลไม้ (Section Manager - Fruit & Vegetable) สาขาสุขุมวิท71

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )

• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการโชว์สต็อคสินค้า
• ดำเนินการร่วมกับพนักงานตรวจรับสินค้า (F&V) เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ผลิตสินค้าได้ทำการส่งมอบสินค้าตรงตามเวลา คุณภาพเหมาะสม อุณภูมิที่ถูกต้อง และได้มาตรฐานตามที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งความสะอาดของผู้ผลิต, การขนส่งและการบรรจุหีบห่อ
• ทำงานร่วมกับผู้จัดการแผนกอาหารสดในการจัดแผนผัง/การจัดวางสินค้า/การจัดการพื้นที่ภายในห้าง(การวางแผนตามฤดูกาล)
location-icon
กรุงเทพมหานคร
20.
14 พ.ย. 61

ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล (Section Manager - HR) สาขาเปิดใหม่ โซนกรุงเทพฯ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )

-รับผิดชอบด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสโตร์ และการรับสมัครบุคคลากรทดแทนตำแหน่งที่ว่างตามข้อกำหนดของแม็คโคร
-จัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ประกาศและสื่อสารระเบียบข้อบังคับการทำงานให้กับพนักงานรับทราบ และเป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน ดูแลงานด้านธุรการทั่วไป และ บริหารจัดการสำนักงาน
-มีส่วนร่วมในการคัดเลือกและรับสมัครพนักงานในระดับปฏิบัติการ, คัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพเพื่อให้องค์กรมีพนักงานที่มีคุณภาพมากที่สุด
salary-icon
ตามโครงสร้าง
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com