สาย 93 หมู่บ้านนักกีฬาฯ - ท่าน้ำสี่พระยา
598 ตำแหน่ง
7.
20 ม.ค. 62

พนักงานขาย - สารเคมีแล็บและวัสดุวิทยาศาสตร์

รับสมัครด่วน !

บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด

- นำเสนอขายสารเคมีเกรดวิเคราะห์ เคมีแล็บ Analytical Reagents, สารมาตรฐานทดสอบทางเคมีและกายภาพ เครื่องแก้วและอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ ห้องทดลอง ห้องวิจัย
- ค้นหาลูกค้าเป้าหมายและติดต่อโรงงานยา มหาวิทยาลัย โรงงานอุตสาหกรรม แล็บเซอร์วิส และสถานที่ราชการอื่นๆ ที่มีการวิเคราะห์ใช้สารเคมีในห้องทดลอง และห้องวิจัย
- นำเสนอสินค้า จัดทำใบเสนอราคา เอกสารงานประมูลราชการ เพื่อปิดการขายให้ได้ตามเป้าหมาย
salary-icon
ขึ้นกับประสบการณ์ + ค่าน้ำมัน + ค่าเสื่อมรถ + ค่าโทรศัพท์+ Commission +รางวัลไตรมาส
location-icon
กรุงเทพมหานคร
17.
20 ม.ค. 62

ช่างเทคนิค (สังกัดบริษัท ไอโฟคัซ จำกัด)

รับสมัครด่วน !

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านงานช่างไฟฟ้า และงานช่างโดยทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการสร้าง ประกอบ ติดตั้ง ปรับแต่ง ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไขซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และรวมถึงดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ หรืออุปกรณ์สำนักงานให้พร้อมใช้อยู่เสมอ และการให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหา ให้กับพนักงานหรือผู้รับบริการ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

**หมายเหตุ: พนักงานตำแหน่งดังกล่าวปฎิบัติงาน 6วัน/สัปดาห์
salary-icon
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com