สาย 95 บางเขน - ม.รามคำแหง 1
163 ตำแหน่ง
12.
21 ก.ค. 62

ผู้จัดการรัฐกิจสัมพันธ์ - ใบอนุญาตประกอบการ (สัญญาจ้าง 2 ปี/ ประจำจ.กรุงเทพฯ)

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)

- ประเมินศักยภาพโครงการเบื้องต้นในเรื่อง เขตห้ามจำหน่ายสุราบริเวณใกล้ สถานศึกษา (Zoning) และแจ้งกลับที่ประชุมทีมทำงาน
- จัดเตรียมเอกสาร ตรวจสอบแบบ ยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อประกอบการพาณิชยกรรม ประเภทอาคารค้าปลีก ค้าส่ง กับส่วนราชการท้องถิ่น ณ สถานที่ตั้งอยู่ และชี้แจง อธิบาย ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- จัดเตรียมเอกสาร ตรวจสอบแบบ ยื่นขอใบอนุญาตเชื่อมทางเข้าออก และ การระบายน้าทิ้ง (ถ้ามี)
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com