พระนครศรีอยุธยา - นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
42 ตำแหน่ง
18.
13 ธ.ค. 61

วิศวกรซ่อมบำรุง (ประจำนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน)

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

1. ร่วมวางแผน-ดำเนินงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์ระบบผลิตและระบบจ่ายน้ำประปาที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า - เครื่องกล - เครื่องมือวัดและระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อให้เครื่องจักรและอุปกรณ์และเครื่องมือวัดและระบบควบคุมอัตโนมัติ สามารถใช้งานตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด ได้อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยการวางแผน การประสานงาน การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การใช้ข้อมูลและรายงานในงานด้านซ่อมบำรุงรักษา
2. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายตามสายการบังคับบัญชา
location-icon
พระนครศรีอยุธยา - นิคมบางปะอิน
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com