ฉะเชิงเทรา - นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
126 ตำแหน่ง
17.
14 ธ.ค. 61

FM Supervisor งานอาคาร/ ซ่อมบำรุง - ประจำสาขา P&G นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

รับสมัครด่วน !

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

• ควบคุมและมอบหมายการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงงาน PM/CM ด้วยการใช้ทุนให้คุ้มค่ากับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพและลักษณะที่ดี ให้ได้ตามความต้องการอย่างมีมาตรฐานและสอดคล้องกับสัญญาบริการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับงานอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ตรงเวลา และลูกค้าพอใจในผลงานที่ได้รับ
• วางแผนและกำหนดการในการทำงานของทีมงาน
• บริหารจัดการงานด้านต่างๆภายในหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
salary-icon
18,000-25,000
location-icon
ฉะเชิงเทรา - นิคมเวลโกรว์
20.
14 ธ.ค. 61

เจ้าหน้าที่พัฒนาสินค้า (Validation)

บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด

1.จัดทำเอกสาร Performance Qualification เพื่อใช้อ้างอิงในการสุ่มตรวจสอบคุณภาพของการ Proof สินค้าตัวอย่าง พร้อมติดตามการบันทึกผลให้ครบถ้วนตามที่มีระบุในเอกสาร
2. ติดตามผลการ Proof สินค้าตัวอย่าง พร้อมการสุ่มตรวจสอบคุณภาพในการผลิตสินค้าใหม่ พร้อมจัดทำรายงานผลการทดสอบสินค้าใหม่ ให้ครบถ้วนเป็นตามข้อกำหนดมาตรฐานของการ Qualificcation
3. ทำการทดสอบคุณภาพของวัตถุดิบใหม่ ได้แก่ MB, Rasin, Vanish, Cap ฯ ภายใต้ข้อกำหนดมาตรฐานของการ Qulification พร้อมสรุปผลการทดสอบ และรายงานสรุปผลการทดสอบให้แก่ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมจัดทำเป็นรูปเล่มให้เป็นเอกสารหลักฐานอย่างสมบูรณ์
salary-icon
ตามตกลง
location-icon
ฉะเชิงเทรา - นิคมเวลโกรว์
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com