ฉะเชิงเทรา - นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
137 ตำแหน่ง
18.
18 ก.พ. 62

พนักงานขับรถยก (คลังกระดาษ) (นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา)

รับสมัครด่วน !

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด

1. มีหน้าที่ทำการเคลื่อนย้าย จัดเก็บสินค้าอย่างเรียบร้อย เป็นระเบียบ ปลอดภัย และถูกต้องตามข้อกำหนดในการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บ
2. ทำการขนย้ายวัตถุดิบหรือสิ่งของลงจากรถที่ผู้ขายนำมาส่ง และ/หรือ ขนย้ายวัตถุดิบหรือสิ่งของที่ผู้ขายมาขอรับคืน
3. ทำการจ่ายวัตถุดิบให้กับฝ่ายผลิต ตามใบสั่งผลิต และ/หรือ จ่ายหรือขนย้ายสิ่ง่ของอื่นๆทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต
salary-icon
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
location-icon
ฉะเชิงเทรา - นิคมเวลโกรว์
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com