ชลบุรี - นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
68 ตำแหน่ง
20.
15 ก.พ. 62

QA.Staff Inprocess &Finish Good (Leamchabang Industrial Estate)

BRAND’S Suntory (Thailand) Co., Ltd.

• ตรวจสอบ Physical Check ทุกผลิตภัณฑ์ หลังการฆ่าเชื้อ และให้ผลการตรวจที่ถูกต้องทันเวลา เพื่อไปใช้ในการ Release และการติดตามการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ และ Release สินค้าในระบบตามที่หัวหน้ามอบหมายได้
• สุ่มตรวจคุณภาพการ Pack ของทุกผลิตภัณฑ์ก่อนเข้า W/H และติดตาม Shelf life ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการทำงาน (WI) เพื่อเป็นการประกันคุณภาพก่อนส่งออก
• สรุปงานประจำวันและรายงานความผิดปกติต่างๆ ของการตรวจเช็ค หรือความผิดปกติอื่นๆ ที่เกิดจากความผิดพลาดในการทำงานให้หัวหน้างานได้รับทราบ เพื่อจะได้แก้ไขข้อผิดพลาดอย่างทันท่วงทีทั้งในส่วน In-process และ FG รวมถึงการบันทึกข้อมูลความผิดปกติ เพื่อใช้ในการทำสรุปผลงานของแผนก
salary-icon
negotiable
location-icon
ชลบุรี - นิคมแหลมฉบัง
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com