กรุงเทพมหานคร - นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
33 ตำแหน่ง
8.
14 ธ.ค. 61

เจ้าหน้าที่พิธีการภาครัฐ

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)

-จัดเตรียมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อยื่นขออนุญาตกับกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ ให้กับลูกค้าที่ขายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะใช้เป็นเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนนำเข้าในต่างประเทศและวางขายในประเทศ
-จัดเตรียมเอกสารประกอบการนำเข้าวัตถุดิบจำพวกซากสัตว์และเครื่องในจากต่างประเทศ เพื่อยื่นต่อด่านกักกันสัตว์สุวรรณภูมิ กรมปศุสัตว์
-จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่างๆที่ยื่นต่อ กรมปศุสัตว์
salary-icon
ตามโครงสร้างบริษัท
location-icon
กรุงเทพมหานคร - นิคมบางชัน
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com