ปทุมธานี - สวนอุตสาหกรรมบางกะดี
27 ตำแหน่ง
11.
18 ก.พ. 62

ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม(จ.ปทุมธานี)

บริษัท ชบาบางกอก จำกัด

1.ดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต หรืออุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้สนับสนุนการผลิตของสายการผลิตทั้งหมด และกำกับการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาในพื้นที่ปฏิบัติงานที่มีปัญหาสำคัญและรวบรวมข้อมูล รายงานต่อผู้บังคับบัญชา
2. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์เชิงป้องกันที่ใช้สำหรับกระบวนการผลิตทั้งหมด
3. ควบคุมและจัดเตรียมวัสดุอะไหล่ของเครื่องจักรที่จำเป็น สนับสนุนฝ่ายต่างๆ ควบ คุมระบบน้ำที่ใช้ในโรงงาน,หม้อกำเนิดไอน่้ำ,ระบบบำบัดน้ำเสีย,ระบบดับเพลิง
salary-icon
ตามโครงสร้างบริษัท
location-icon
ปทุมธานี - สวนอุตสาหกรรมบางกะดี
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com