BTS สายสุขุมวิท - ปุณณวิถี
91 ตำแหน่ง
18.
26 มี.ค. 62

Quality Development Specialist (ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาระบบคุณภาพด้านโภชนาการ)

รับสมัครด่วน !

PCS Security And Facility Services Limited

พัฒนาและจัดการนักโภชนาการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพในสถานที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้แน่ใจว่าสำเร็จด้วยความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการการปฏิบัติงานที่ดีมาตรฐานนโยบายและขั้นตอน ดังนั้นการฝึกและพัฒนานักโภชนาการทั้งหมดในเว็บไซต์ที่ได้รับมอบหมายเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าเป็นเป้าหมายหลัก
ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อทำความเข้าใจและวิเคราะห์แพคเกจเว็บไซต์ที่ได้รับมอบหมายเพื่อกำหนดเมนูการรักษา นอกจากนี้ทำงานร่วมกับผู้จัดการพื้นที่เพื่อประเมินแผนกำลังคนของทีมนักโภชนาการของสถานที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจถึงความสำเร็จของคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ
สื่อสารกับนักโภชนาการและนักกำหนดอาหารทุกคนในเว็บไซต์ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่านักโภชนาการและนักกำหนดอาหารทุกคนมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบรวมถึงการปรับให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และทิศทางธุรกิจ
salary-icon
20,000 - 40,000
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com