BTS สายสุขุมวิท - อารีย์
260 ตำแหน่ง
17.
23 ก.ค. 62

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงาน IT Risk (ประจำธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ)

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)

1.พัฒนากระบวนการ มาตรฐาน และเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.ดำเนินการประเมินความเสี่ยงและกระบวนการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อกำหนดรายการความเสี่ยง และ แผนงานในการพัฒนากระบวนการควบคุมภายในของหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และตัวชี้วัดความเสี่ยงในการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
salary-icon
ตามโครงสร้างบริษัท
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com