BTS สายสุขุมวิท - สนามเป้า
176 ตำแหน่ง
15.
16 ก.ย. 62

หัวหน้าแผนกวิศวกรโยธา

รับสมัครด่วน !

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

คัดเลือก / สรุป Spec วัสดุที่นำมาใช้ในโครงการ ,ออกแบบ,ประมาณราคา,สืบราคาวัสดุและค่าแรงงานโยธา,ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง,จัดเตรียมเอกสารงานด้านการขอขออนุญาตต่างๆ , จัดทำ RFQ และ PR เพื่อสั่งของและจัดจ้างผู้รับเหมา,จัดทำเอกสารส่งมอบงานและตรวจรับงานจ้างฯ ของงานประมูลโครงการงานต่างๆ ,จัดทำเอกสารรายงานความคืบหน้าของงานโครงการต่างๆ รวมทั้งเสนอวิธีการก่อสร้างที่ประหยัดต้นทุนและเวลาของโครงการ,เข้าตรวจสอบและสรุปหาวิธีการซ่อมบำรุงสถานที่ก่อสร้างงานโครงการต่างๆ
salary-icon
ตามโครงสร้าง
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com