BTS สายสีลม - สุรศักดิ์
349 ตำแหน่ง
9.
16 พ.ย. 61

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด@โรบินสัน สาขาในกรุงเทพฯ, สระบุรี และกาญจนบุรี (CDG)

Central Group Co., Ltd.

1. ร่วมกำหนดแนวคิด และจัดทำรูปแบบ กิจกรรม โครงการ และรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ในภาพรวมแยกแต่ละสาขาทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด (Local Marketing) เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายและรายได้ของสาขา และองค์กรให้สูงมากขึ้น
2. ร่วมเสนอแนวทาง และกำหนดรายการสินค้าเงินผ่อน และงานสินค้าแลกซื้อให้กับสาขาและองค์กร เพื่อส่งเสริมให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด
3. ตรวจสอบ และประเมินผลงานรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ในภาพรวมแยกแต่ละสาขาทั้งในกทม. และต่างจังหวัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานให้มากขึ้น และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างสูงสุด
salary-icon
ตามโครงสร้างของบริษัท
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com