MRT สายสีน้ำเงิน - ลาดพร้าว
125 ตำแหน่ง
20.
18 ม.ค. 62

เจ้าหน้าที่วิชาการภาษาอังกฤษ

รับสมัครด่วน !

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

- ดำเนินการ ตรวจสอบต้นฉบับ เรียบเรียงเนื้อหา รูปภาพประกอบ การใช้สำนวนภาษา และรูปแบบการจัดวางในสื่อการเรียนรู้ ให้มีความถูกต้อง เหมาะสม เพื่อให้สื่อการเรียนรู้ที่จัดทำขึ้นมีรูปแบบที่สวยงาม เข้าใจได้ง่าย
- ช่วยดำเนินการ ตรวจเช็คโครงสร้างเนื้อหาในสื่อการเรียนรู้ ให้มีความครบถ้วนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนดตามหลักสูตรการศึกษา
- ศึกษา ค้นคว้าข้อมูล ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระที่รับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินการตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
salary-icon
15,000-18,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com