MRT สายสีน้ำเงิน - เพชรบุรี
293 ตำแหน่ง
8.
24 พ.ค. 62

Senior Accounting

รับสมัครด่วน !

บริษัท อคานโด จำกัด และ บริษัท พีพีเอ็ม แมนเนจเมนท์ จำกัด

1.ดูแลงบค่าใช้จ่าย รายงานให้ผู้จัดการอาคารอาวุโสและคณะกรรมการทราบเมื่อพบเห็นข้อผิดพลาดพร้อมให้คำแนะนำ ดูแลและตรวจสอบรายรับและรายจ่ายนอกเหนือจากใบแจ้งหนี้ประจำเดือนที่อาจเกิดขึ้น เช่น รายรับรายจ่ายของลานจอดรถ พื้นที่ส่วนกลาง และค่าเช่า
2.จัดทำรายการสั่งจ่ายเพื่อส่งให้สำนักงานใหญ่ เตรียมและตรวจสอบสัญญาของบริษัทคู่สัญญาทั้งหมดรวมถึงขั้นตอนการชำระเงินทั้งหมดให้ถูกต้องแม่นยำ และเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด ประสานงานในเรื่องการจ่ายค่าสาธารณูปโภคทั้งหมด
3.จัดทำใบแจ้งหนี้ประจำเดือนรวมทั้งเงินเพิ่มและค่าปรับทั้งหมดเพื่อส่งให้สำนักงานใหญ่อนุมัติ ซึ่งเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจะต้องจัดส่งให้เจ้าของร่วมผ่านช่องทางที่เหมาะสม
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com