MRT สายสีน้ำเงิน - สุขุมวิท
491 ตำแหน่ง
14.
19 ม.ค. 62

บริการลูกค้าเร่งรัด (ลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์)

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

มีหน้าที่ เป็นศูนย์รวมในการติดต่อของลูกค้าทางโทรศัพท์ในการตอบคำถาม ข้อสงสัย ให้ความรู้ คำแนะนำ การรับเรื่องเลื่อนนัดชำระ การประสานงานภายในฝ่ายเร่งรัดและภายนอกแผนก และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นลูกค้า รวมถึงรับเรื่องร้องเรียนและส่งเรื่องตรวจสอบ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า สามารถให้บริการได้จบภายในสายที่ติดต่อเข้ามา และบันทึกข้อมูลลงบนระบบของธนาคาร เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า และเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
salary-icon
มีเงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น (ตามโครงสร้างบริษัทและสวัสดิการเหมือนพนักงานธนาคาร)
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com