MRT สายสีน้ำเงิน - ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
205 ตำแหน่ง
15.
23 ก.ค. 62

Project Administrator (เจ้าหน้าที่อำนวยการโครงการ)

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

• ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการ เช่น ขอเลขที่บ้าน ขอโทรศัพท์ ขอมิเตอร์น้ำ –ไฟฟ้า เป็นต้น
• ช่วยติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานเอกชนหรือราชการ เพื่อจัดหา จัดเตรียม ปรับปรุงสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่องานก่อสร้างให้เกิดความสะดวก สนับสนุนการทำงานของงานบริหารโครงการ
• รับข้อร้องเรียนหรือประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากฝ่ายบริหารโครงการ(ก่อสร้าง ขาย การตลาด) และแก้ไขเบื้องต้น/ดำเนินการประสานงานโดยตรงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
salary-icon
ตามโครงสร้างของบริษัท
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com