MRT สายสีน้ำเงิน - ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
146 ตำแหน่ง
17.
16 พ.ย. 61

Home advisor (วิศวกรที่ปรึกษาด้านที่อยู่อาศัย) - มีประสบการณ์โยธา 5 ปีขึ้นไป

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เป็นที่ปรึกษา/ให้คำแนะนำในการอยู่อาศัย โดยจะทำหน้าที่เป็นเหมือนผู้ช่วย/ที่ปรึกษาในการดูแลบ้านทุกรูปแบบ (ทั้งบริการตรวจเช็คคุณภาพบ้านทั้งหลัง, บริการเรื่องการดูแลรักษาอุปกรณ์และระบบพื้นฐานภายในบ้าน, เป็นผู้ช่วยส่วนตัวในการให้คำปรึกษาและช่วยวางแผนการดูแลบ้าน, และเป็นผู้ช่วย/ผู้ให้คำปรึกษาอื่นๆเกี่ยวกับตัวบ้านตามที่ลูกค้าต้องการ)

- ตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาการก่อสร้าง ตรวจเช็คสภาพบ้าน
salary-icon
เงินเดือน + ค่าเดินทาง + ค่าครองชีพ + ค่าวิชาชีพ + Incentive + Bonus
location-icon
กรุงเทพมหานคร
20.
16 พ.ย. 61

Property Management Trainer (มีประสบการณ์บริหารงานนิติบุคคล หมู่บ้าน/อาคาร)

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

• วางแผนและออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ในสายงานบริหารนิติบุคคล
• จัดเตรียมหลักสูตรฝึกอบรม และดำนินการฝึกอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานให้กับ ผู้จัดการพื้นที่ (Area Manager), ผู้จัดการอาคาร, ผู้จัดการหมู่บ้าน ให้มีทักษะและแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร
• วิเคราะห์ สังเกตการณ์ ติดตาม และให้คำปรึกษากับ ผู้จัดการพื้นที่ (Area Manager), ผู้จัดการอาคาร, ผู้จัดการหมู่บ้าน ให้ปฏิบัติงานได้ตามผลลัพท์ที่ต้องการ
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com