MRT สายสีน้ำเงิน - ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
136 ตำแหน่ง
8.
21 พ.ค. 62

Home Advisor (วิศวกรที่ปรึกษาด้านที่อยู่อาศัย) - มีปสก.บ้าน/ทาวน์โฮม 5 ปีขึ้นไป

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เป็นที่ปรึกษา/ให้คำแนะนำในการอยู่อาศัย โดยจะทำหน้าที่เป็นเหมือนผู้ช่วย/ที่ปรึกษาในการดูแลบ้านทุกรูปแบบ (ทั้งบริการตรวจเช็คคุณภาพบ้านทั้งหลัง, บริการเรื่องการดูแลรักษาอุปกรณ์และระบบพื้นฐานภายในบ้าน, เป็นผู้ช่วยส่วนตัวในการให้คำปรึกษาและช่วยวางแผนการดูแลบ้าน, และเป็นผู้ช่วย/ผู้ให้คำปรึกษาอื่นๆเกี่ยวกับตัวบ้านตามที่ลูกค้าต้องการ)

- ตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาการก่อสร้าง ตรวจเช็คสภาพบ้าน
salary-icon
เงินเดือน + ค่าเดินทาง + ค่าครองชีพ + ค่าวิชาชีพ + Incentive + Bonus
location-icon
กรุงเทพมหานคร
15.
21 พ.ค. 62

Project Administrator (เจ้าหน้าที่อำนวยการโครงการ)

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

• ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการ เช่น ขอเลขที่บ้าน ขอโทรศัพท์ ขอมิเตอร์น้ำ –ไฟฟ้า เป็นต้น
• ช่วยติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานเอกชนหรือราชการ เพื่อจัดหา จัดเตรียม ปรับปรุงสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่องานก่อสร้างให้เกิดความสะดวก สนับสนุนการทำงานของงานบริหารโครงการ
• รับข้อร้องเรียนหรือประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากฝ่ายบริหารโครงการ(ก่อสร้าง ขาย การตลาด) และแก้ไขเบื้องต้น/ดำเนินการประสานงานโดยตรงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
salary-icon
ตามโครงสร้างของบริษัท
location-icon
กรุงเทพมหานคร
16.
21 พ.ค. 62

Marketing Officer (CRM)

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

• ดำเนินการด้านสิทธิประโยชน์ และ กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในแต่ละโครงการ ให้เกิดความผูกพันธ์และทัศนคติที่ดีกับแบรนด์และแบรนด์ย่อยของ AP ตามแผนที่กำหนด
• ติดต่อประสานงานกับสายงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายในองค์กร เพื่อรวบรวมข้อมูลลูกค้า และดำเนินการด้านสิทธิประโยชน์รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความราบรื่น
• ดำเนินงานด้านเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารการอนุมัติการจัดงาน, รายละเอียดโครงการ, เอกสารสรุปการดำเนินการด้านสิทธิประโยชน์/จัดกิจกรรมหรือโครงการ เป็นต้น
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com