MRT สายสีน้ำเงิน - ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
159 ตำแหน่ง
5.
26 มี.ค. 62

เจ้าหน้าที่บริหารทรัพย์สิน/ประเมินราคาทรัพย์สิน

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

- สำรวจและประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ได้ตามหลักวิชาชีพ
- ดำเนินการตามกระบวนการในการรังวัดสอบเขต รังวัดแบ่งแยกที่ดิน การจดทะเบียนนิติกรรมโอนขายที่ดิน ที่ดินและอาคาร หรือ นิติกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน และ อาคาร ซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัท
- ควบคุม ดูแล และจัดการ เกี่ยวกับ เอกสารสิทธิ์ สารบบ กรรมสิทธิ์ และ สิทธิครอบครอง และสิทธิ์อื่นๆของที่ดิน,ที่ดินและอาคาร ซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัท ไม่ให้เกิดมีการบุกรุก ด้อยค่า หรือถูกรอนสิทธิ์
salary-icon
ตามประสบการณ์
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com