MRT สายสีน้ำเงิน - ลุมพินี
99 ตำแหน่ง
8.
26 มี.ค. 62

Manager – Quality Assurance

Thai Wah Public Co., Ltd.

ตำแหน่งผู้จัดการระบบประกันคุณภาพ: มุ่งเน้นไปที่การวางแผนการจัดทำเอกสารระบบคุณภาพและการกำหนดกรอบการดำเนินการและแนวทางที่จำเป็นต่อการประกันคุณภาพ เริ่มการต้นวางแผนโครงการและกำหนดผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันแผนคุณภาพที่บันทึกไว้ และมาตรฐานการประกันคุณภาพ เพื่อการป้องกันการเกิดข้อบกพร่อง หรือข้อผิดพลาดจากระบวนการผลิตสู่ผลิตภัณฑ์ ดังนั้นจึงต้องกำหนดมาตรการเชิงรุกเพื่อให้เกิดความมั่นใจในระบบคุณภาพ การวางแผนด้านคุณภาพ การลดความเสี่ยง ทำให้องค์กรประหยัดเวลาและเงิน
• ประเมินความต้องการของลูกค้าและสร้างความมั่นใจให้เป็นไปตามข้อกำหนด
• ตรวจสอบและกำหนดมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
location-icon
กรุงเทพมหานคร
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com