อุดรธานี
81 ตำแหน่ง
20.
14 มิ.ย. 62

งานตรวจรับรถ ศูนย์ประมูลรถยนต์ อุดรธานี

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

รับผิดชอบงานตรวจรับ-ส่ง มอบรถยึด(ทรัพย์สินธนาคาร) และรถประมูล(ทรัพย์สินธนาคาร) รวมทั้งดูแลงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจรับรถในโกดัง และงานประมูลของศูนย์ประมูลรถยนต์ (อุดรธานี) ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบ :-
• รับผิดชอบและดูแลการตรวจรับ/ส่งมอบ รถยึด และรถประมูล รวมถึงการเก็บรักษารถยึด, รถประมูล รวมทั้งทรัพย์สินอื่นในโกดังศูนย์ประมูลรถยนต์ (อุดรธานี) ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้า พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลการรับรถเข้าโกดัง การส่งมอบรถ และบันทึกในรายงานการตรวจรับรถ และในระบบเร่งรัดรถยึด
location-icon
อุดรธานี
โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
ขอความช่วยเหลือ : support@jobthai.com
ติดต่อโฆษณา : sale@jobthai.com